extranet
extranet
right right

30.05 - CBRB Themamiddag: Transport en overslag gevaarlijke stoffen per tanker

Op 6 september organiseert het CBRB in nauwe samenwerking met Sdu Uitgevers en de VVA een themabijeenkomst over het transport van gevaarlijke stoffen per binnentankvaart.

Het ADN 2013 komt eraan. Diverse nieuwe regels zullen van kracht worden op het gebied van transport van gevaarlijke stoffen. Tijdens de themamiddag zal hier natuurlijk op ingegaan worden. Daarnaast komen aan de orde: het fenomeen elektrostatische oplading, indelingscriteria van gevaarlijke stoffen, ladingdampen, CDNI, het onlangs opgeleverde ISGINTT-document en het van kracht geworden Scheepafvalstoffenverdrag.

Programma
13:00 - 13:30 uur - ontvangst & registratie
13:30 - 14:00 uur - Inleiding & een aantal wijzigingen ADN 2013
14:00 - 14:30 uur - De gevaren van elektrostatische oplading bij laden en lossen
14:30 - 15:15 uur - Speerpunten handhaving in de tankvaart & convenanten
15:15 - 15:45 uur - pauze
15:45 - 16:10 uur - Ontgassen & het Scheepsafvalstoffenverdrag 2 jaar na inwerkingtreding
16:10 - 16:35 uur - Een aantal relevante zaken uit ISGINTT
16.35 - 16.55 uur - Combineren van verschillende gegevens in een softwaresysteem voor de gehele keten
16:55 - 17.00 uur - Conclusies
17.00 - 17.45 uur - Netwerkborrel
17:45 uur - einde

Doelgroep
■Personeel dat conform ADN 1.3.3. bijgeschoold dienen te worden
■Veiligheidsadviseurs die geïnteresseerd zijn in een korte ‘refresher' training
■Deskundigen
■Bevrachters/disponenten die scheepstypen moeten indelen
■Steigerpersoneel
■Personen/bemanningsleden welke in de toekomst als ‘deskundige' conform ADN 8.2.1. te werk zullen gaan

Deelnemers ontvangen:
■Aanwezigheidscertificaat ADN 1.3.3;
■Het Basisboek Chemische Veiligheid;
■Exemplaar tijdschrift 'Gevaarlijke Lading'.

Kosten
CBRB-leden: kosteloos*
VVA-leden: kosteloos.
Niet-leden: € 75 ex BTW
Abonnees Gevaarlijke Lading: € 50 ex BTW

*Per CBRB-lid mag één persoon gratis deelnemen; overige personen van de organisatie betalen voor deelname.

Een factuur wordt u toegezonden zodra uw aanmelding is verwerkt. De naam die u opgeeft wordt gebruikt voor het aanwezigheidscertificaat, vul daarom bij meerdere deelnemers van hetzelfde bedrijf opnieuw het formulier in a.u.b.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de CBRB-themamiddag via het aanmeldingsformulier.

Meer informatie
Voor meer informatie over de themamiddag of uw inschrijving kunt u zich wenden tot:
Els de Haan, CBRB: 010 - 7989800, E.de.Haan@binnenvaart.nl
Joséba Vermeijden, Sdu Uitgevers: 070 - 3789432, j.vermeijden@sdu.nl

Terug naar overzicht

Contact gegevens

CARUTON Group
Hans de Vliegerhof 3
NL - 4308 AS Sirjansland
+31 6 53 40 10 91


 
Vereniging van Veiligheidsadviseurs Lloyds ISO certificaat bottom Realisatie Inperon